قوانین و مقررات

فصل اول) قلمرو و شمول قانون

استفاده از این سایت برای مراجعه کنندگان و کاربران، مشروط بر رعایت الزامات مندرج در قوانینو الزامات و تعهدات مندرج در این صفحه است.

ماده 1. مراجعه کنندگان و کاربران محترم مادامی که به وبسایت آوات لگال وارد شوند، صرف ورود ایشان به معنای آگاهی و پذیرش قوانین و تعهدات ما می باشد و در صورت مخالفت، می بایست بدون درنگ از وبسایت آوات لگال خارج شوند.

 

فصل دوم) تعاریف

ماده 2. به منظور پیشگیری از هر گونه تفسیر اصطلاحات مندرج در این قانون، تعاریف اصطلاحات از قرار ذیل می باشد:

الف- وبسایت حقوقی آوات لگال: وبسایتی حقوقی که صرفاً خدماتی در بستر وب در اختیار کاربران قرار می دهد.

ب-محتوا: کلیه مطالب اعم از متن و تصویر که در وبسایت آوات لگال منتشر شده است.

پ- محتوای حقوقی: کلیه اسناد، اوراق و مطالب حقوقی منتشره در وبسایت آوات لگال که مالکیت معنوی آن صرفاً متعلق به وبسایت آوات لگال است.

ت- قوانین و الزامات: به تمامی قوانین عام و خاص و همچنین تمامی مفاد قانون حاضر که در ماده یک به آن اشاره شد گفته می شود.

ث- بهره مندی شخصی: صرف استفاده خصوصی شخص مراجعه کننده یا کاربر از محتوای حقوقی بدون اینکه قصد انتشار آن را در سایر وبسایت ها داشته باشد.

ج- مراجعه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که وارد وبسایت آوات لگال می شود اعم از اینکه از محتوای حقوقی بهره مند شود یا نشود را گویند.

چ- کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به سایت آوات مراجعه کرده و در حال بازدید و خواندن مطالب وبسایت می باشد.

فصل سوم) اصول اساسی وبسایت آوات لگال

ماده 3. اصلی دسترسی آزاد: وبسایت اصل دسترسی آزاد، غیر انحصاری، قابل فسخ و غیر قابل انتقال را به مراجعه کننده یا کاربر اعطاء می نماید؛ تخطی از این اصل، حق انحصاری ممانعت مراجعه کننده یا کاربر از استفاده مجدد را برای آوات لگال؛ مرجع حقوقی ایران محفوظ می دارد. غیر قابل انتقال بودن بدین معنی است که مراجعه کننده و کاربر از بازنشر مطالب سایت بدون ارجاع مستقیم و روشن به سایت منع شده اند.

ماده 4. اصل استفاده منصفانه: با عنایت به اصل دسترسی آزاد، مراجعه کننده یا کاربر می تواند از تمامی محتوای حقوقی  آوات لگال استفاده کند و شرط استفاده از این محتوا، رعایت اصل استفاده منصفانه می باشد، بدین صورت که مراجعه کننده یا کاربر با عنایت به عدم پرداخت وجه در قبال بهره مندی از محتوای حقوقی منتشره، شرط منصفانه بودن، معقول بودن و شخصی بودن بهره مندی را مرعی دارد و طریقه تشخیص رعایت این اصل، به صلاحدید انحصاری آوات لگال است.

ماده 5. اصل محرمانگی اطلاعات: آوات لگال تلاش می کند تا اطلاعات افرادی که از بخش مشاوره سایت استفاده کرده اند را با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات، حفظ و حراست کند.

فصل چهارم) مسئولیت ها، تعهدات و اختیارات مراجعه کنندگان یا کاربران

ماده 6. مراجعه کنندگان یا کاربران با ورود به وبسایت آوات لگال قهراً پذیرفته اند که وارد یک بستر تحت وب شده، و تمامی قوانین و الزامات قانونی مندرج در ماده یک را رعایت نموده و صرفاً قصد استفاده از خدمات و محتوای حقوقی را دارند.

ماده 7. مراجعه کنندگان یا کاربران مکلفند نسبت به روال پرونده قضائی خود شخصاً اقدام کنند و آوات لگال هیچ گونه مسئولیتی از این بابت نخواهد داشت. کاربران می توانند از اطلاعات و محتوای درج شده در این سایت تنها به منظور مشاوره و نه به عنوان راه حل قطعی و نهایی برای پرونده های قضائی مختلف استفاده کنند.

ماده 8. اصل بر این است که مراجعه کنندگان یا کابران ملزمند قوانین و مقررات مندرج در ماده 1 را قویاً رعایت کنند و در صورت تخطی یا نقض آنها و سایر قوانین آمره، هر گونه مسئولیت حقوقی یا کیفری از قِبل رفتار و عملشان ایجاد شود، خود باید پاسخگو باشند و آوات لگال از این بابت مسئولیتی ندارد.

ماده 9. مراجعه کنندگان یا کاربران ملزمند که به هنگام درج دیدگاه یا نظر، تمامی موازین شرعی و قانونی را رعایت کنند.

ماده 10. پرسش های حقوقی و مشاوره های منتشره در وبسایت آوات لگال صرفاً برای راهنمایی ابتدائی مراجعه کنندگان یا کاربران می باشد و اگر ایشان قصد اقدامی قانونی برای خواسته خود را دارند، صرفاً به این پرسش ها اکتفاء ننموده و حتماً با متخصص امر مشورت بگیرید.

ماده 11. مراجعه کنندگان یا کاربران اگر خواهان ارسال پرسش حقوقی از طریق سامانه پرسش و پاسخ حقوقی هستند، مکلفند از درج اسامی افراد، شماره تماس، رایانامه، نام ارگان ها یا شرکت ها یا شخصیت های سیاسی، علمی یا فرهنگی پرهیز نمایند و صرفاً پرسش خود را مؤجز و کوتاه بیان کنند.

ماده 12. مراجعه کنندگان یا کابران مکلفند که اگر مشکلی در بهره مندی از خدمات وبسایت آوات به وجود آمد، سریعاً موضوع را از بخش پشتیبانی وبسایت، اطلاع رسانی کنند.

ماده 13. اگر پرسشی غیرحقوقی یا برخلاف ضوابط و الزامات قوانین مندرج در ماده 1 از سوی مراجعه کنندگان یا کابران مطرح شود، مسئولیت عواقب آن متوجه شخص مراجعه کننده یا کاربر می باشد.

ماده 14. تمامی حقوق مادی و معنوی آوات لگال باید از سوی مراجعه کنندگان یا کاربران محترم شمرده شده و محفوظ بماند و هر گونه اقدام در جهت نقض یا سوء استفاده از آن، موجبات مسئولیت حقوقی یا کیفری ایشان را فراهم خواهد آورد.

ماده 15. با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام تبلیغات برای مشاغل حقوقی، کاربران باید از انتشار مطالبی که شباهت به محتوای تبلیغی دارد به جد خودداری کنند و صرفا سوابق و صلاحیت های معتبر و قانونی خویش را معرفی نمایند.

ماده 16. هر گونه مهندسی معکوس بر محتوا، جمع آوری محتوا از طریق تمامی روش های مرسوم اینترنتی ممنوع است و هر گونه اقدام بر خلاف این ماده، مسئولیت حقوقی و کیفری آن متوجه شخص متخلف می باشد.

فصل پنجم) مسئولیت ها، تعهدات و اختیارات آوات لگال

ماده 17. ارائه بروز ترین و کاربردی ترین محتوا و مطالب آموزشی و حقوقی از جمله وظایف آوات لگال است؛ با توجه به مقتضیات زمان مخیر است که نسبت به چگونگی، کمیت یا کیفیت ارائه آنها تجدیدنظر کند.

ماده 18. در صورتی که مراجعه کنندگان یا کاربران قوانین و الزامات مندرج در ماده 1 را نقض کردند، آوات لگال حق انحصاری دارد از دسترسی مجدد نامبرده ممانعت بعمل آورد و در صورت نیاز به مراجع قانونی یا قضایی اطلاع دهد.

ماده 19. حق انحصاری درج یا حذف محتوا یا مطالب آموزشی صرفاً متعلق به آوات لگال است و از این بابت هیچ تعهدی به حفظ مطالب منتشره ندارد.

ماده 20. حق هر گونه تعدیل، تغییر و بازنگری در مفاد این قانون با توجه به مقتضیات زمان صرفاً متعلق به آوات لگال است.

ماده 21. حق انحصاری تفسیر مفاد این قانون با رعایت اصل انصاف و حسن نیت متعلق به آوات لگال است.