خلع ید و تخلیه

خلع ید

خلع ید یک نوع دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول که علیه کسی که تصرف کرده است شکایت می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز مال او رسیدگی شود.

سوالی که پیش می آید این است که چگونه می توان مراحل خلع ید را طی کرد؟ نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند.ادامه مطلب