طلاق از طرف زن

آيا زن صرفا به دليل نداشتن تفاهم مي تواند از مرد طلاق بگيرد؟

امروزه بسیاری از جدایی ها به دلیل نداشتن تفاهم اخلاقی بین زن و شوهر رخ می‌دهند. تفاهم در یک تعریف یعنی فهم متقابل یکدیگر، که ابعاد مختلفی دارد: فهم احساسی، فهم مشکلات شغلی، فهم گرفتاری‌های روزانه، فهم مشکلات خانوادگی و… زوجین باید مشکلات و مسائل یکدیگر را درک کنند. ادامه مطلب 

 

اگر طلاق از طرف زن توسط وکيل انجام شود چه مزايايي دارد؟

 

اگر طلاق از طرف زن توسط وکيل انجام شود چه مزايايي دارد؟ طبق مادتین 1146 و 1130 قانون مدنی حق طلاق را در صورت کراهت به شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که میتواند برحسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق را پس از بررسی دریافت نماید.

اگر زن یکی از این شروط 12 گانه را داشته باشد از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات آن، درخواست طلاق کند. ادامه مطلب