وکیل انحصار وراثت و هر چیزی که باید درباره آن بدانید

چرا داشتن وکیل انحصار وراثت واجب است؟ یکی از مسائل رایجی که پس از مرگ شخصی پیش می‌آید و در اکثر مواقع موجب اختلاف بین افراد می‌گردد، مسئله انحصار وراثت است.

برای این‌که متوجه شوید وکیل انحصار وراثت را چگونه انتخاب کنید همراه ما باشید.

انحصار وراثت چیست؟

انحصار وراثت به معنای تقسیم‌کردن اموال متوفی بین نزدیکان و به ترتیب شامل نزدیکان طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم است. به‌عبارت‌دیگر اسامی وراث و میزان سهمشان از دارایی متوفی در بحث انحصار وراثت مشحض می‌شود. بدون انحصار وراثت هیچ ارگانی وراث را به رسمیت نمی‌شناسد و فقط از روی مدرک انحصار وراثت ورثه قابل‌شناسایی هستند. برای اطلاعات بیشتر این نوشته را ببینید: انحصار وراثت چیست؟

انحصار وراثت چیست؟

افرادی که ارث به آن‌ها تعلق می‌گیرد

لازم است پیش از بررسی موضوع و نحوه انتخاب وکیل انحصار وراثت، ابتدا با طبقه‌بندی وراث در بحث انحصار وراثت آشنا شوید:

وراث طبقه اول

 • درجه یک: پدر، مادر، فرزندان
 • درجه دو: اولاد، نوه‌های متوفی

وراث طبقه دوم

 • درجه یک: اجداد، خواهر، برادر
 • درجه دو: فرزندان خواهر برادر و پدرها و مادرهای پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها

وراث طبقه سوم

 • درجه اول: دایی، خاله، عمه و عمو
 • درجه دوم: اولاد دایی، خاله، عمه و عمو

در ادامه مطلب همراه ما باشید تا از نکات لازم برای انتخاب وکیل انحصار وراثت و هر چیزی که برای انتخاب وکیل باید بدانید آگاه شوید.

مزایای استخدام وکیل انحصار وراثت

بعضی از مزایای استفاده از وکیل انحصار وراثت شامل:

 • صرفه‌جویی در زمان گرفتن گواهی انحصار وراثت
 • نیازی به حضور وراث در مراجع قضایی نیست
 • وکیل انحصار وراثت می‌تواند از اموال متوفی که شما خبر ندارید باخبر شود
 • وکیل می‌تواند میزان سهم وراث را دقیق مشخص کند
 • وکیل می‌تواند بعد از مشخص‌شدن سهم هر فرد به آن فرد برای فروش سهمش کمک کند

مزایای استخدام وکیل انحصار وراثتهزینه وکیل برای انحصار وراثت

اما شاید با خود فکر کنید که هزینه وکیل برای انحصار وراثت چقدر است؟ هزینه انحصار وراثت بین 3 میلیون تا 3 میلیون و 800 هزار تومان و این عدد مربوط به سال 1401 است. این عدد نسبت به وکیلی که انتخاب می‌کنید و نرخ هر وکیل انحصار وراثت ممکن است متفاوت باشد. به علاوه این هزینه ممکن است در شرایط مختلف متفاوت شود. برای بررسی دقیق هزینه وکیل برای انحصار وراثت در پرونده خود با کارشناسان ما در سایت آوات تماس بگیرید.

هزینه درخواست گواهی انحصار وراثت هم بین 150 تا 200 هزارتومان یا شاید کمی بیشتر است.

هزینه وکیل انحصار وراثتمتن وکالت نامه انحصار وراثت

بهتر است که با متن وکالت نامه انحصار وراثت آشنایی داشته باشید. ازاین‌رو ما در قسمت پایین این متن را به طور کامل برای شما آورده‌ایم تا کارتان آسان‌تر شود.

بخوانید:  ارث

سربرگ:

موکل: آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………………… به شناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………

وکیل: آقای / خانم: ………………………………. فرزند ………………………. به شناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………

مورد وکالت:

با رعایت جمیع جهات قانونی و در صورت تجویز قوانین و مقررات موضوعه مملکتی اقدام در خصوص اخذ و دریافت گواهی انحصار وراثت مرحوم / مرحومه …………………… به‌عنوان پدر / مادر موکل مرقوم حسب الاظهاره و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث نسبت به کلیه ماترک متوفی مذکور و آنچه به‌عنوان مال تلقی می‌گردد و اخذ و دریافت گواهینامه واریز مالیات بر ارث و هر نوع گواهی مالیاتی موردنیاز دراین‌خصوص «بداهت در صورت عدم اخذ گواهی‌ها و مدارک مذکور» و سپس در صورت فاقد هر گونه منع و رد قانونی قیام و اقدام به انجام تقسیم کلیه اموال منقول و به طور اعم ماترک مورث موصوف تحت هر مشخصه، خصوصیت، ممیزه، ویژگی و نوع در سراسر ایران که کم‌وکیف و مشخصات و خصوصیات دقیق آن را خود وکیل تعرفه می‌نماید و نزد وی طبق بیان موکل محرز است و توافق بر تقسیم و در حصه قراردادن سهمی موروثی موکل و معین نمودن حصه وی و قبول سهمی و حصه اختصاصی موکل به نیابت از وی و قبض و تصرف مال تقسیم شده سهمی موکل و اقرار به قبول سهمی و آنچه که از مال مشترک. مشاعی در حصه موکل مفروزاً او مشاعاً و اختیاراً او اجباراً و تراضیاً او مجبوراً قرار گرفته و در ید و مالکیت وی اختصاصاً یا مشترکاً با سایر ورثهٔ مستقر شده و تثبیت گردیده و با حق اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن بهر درجه و مقدار و اتخاذ هر نوع تصمیم و رأی بجای موکل و لدی الاقتضاء تعدیل تقسیم و قبول قرعه و انجام آنها و تنظیم و امضاء هر نوع سند عادی و رسمی دررابطه‌با موارد موصوف تحت عنوان تقسیم‌نامه یا توافق‌نامه یا سازش‌نامه یا قرارداد و غیره و اخذ و دریافت کلیه وجوه و اسناد و مدارک ولو سند مالکیت دفترچه‌ای و تحویل‌دادن و استرداد کلیه اموال همراه با ایصال وجوه و اسناد و مدارک مأخوذه مربوط به آنها به موکل و قیام و اقدام به‌تمامی تشریفات لازمه و اخذ و دادن هر نوع رسید و تأدیه کلیه هزینه‌ها و مخارج و حقوق دولتی و انجام کلیه امور اداری و قانونی قضائی و ثبتی و انجام تمامی مکاتبات و مراودات موردنیاز از ابتدا تا انتها راجع به‌تمامی مورد وکالت و اقامه هر گونه دعوی و پاسخگویی در مقابل هر دعوی و ادعای مطروحه با حق مراجعه به‌تمامی ادارات، سازمان‌ها، نهادها، مراجع، مقامات و اشخاص ذی‌ربط و مدخل قضائی و اداری قانونی تالی و عالی جهت انجام مورد وکالت و امضای ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و نوشته‌ها مربوطه و عنداللزوم تنظیم و امضای هر نوع اصلاحیه و الحاقیه احتمالی بهر نحو و ترتیب و شرط و کم‌وکیف به نیابت از موکل بدون اینکه وکیل حق دخل و تصرف در اموال اختصاصی و مشاعی که در حصه موکل قرار گرفته است را به نفع خود یا شخص دیگری غیر از موکل مرقوم داشته باشد و امضای ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و نوشته‌ها مربوط.

بخوانید:  ارث

البته این متن ممکن است در برخورد اول پیچیده و دارای الفاظ حقوقی پیچیده باشد. در رابطه با مفاد این بخش از متن وکالت نامه انحصار وکالت با یک وکیل حاذق مشورت کنید.

حدود اختیارات:

وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن است و اقدام و امضای وی به‌جای اقدام و امضای موکل معتبر است. مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

به تاریخ… /… / ………… هجری شمسی.

انحصار وراثت افراد خارج کشور

حالا که درباره متن انحصار وراثت صحبت کردیم نوبت به شرایط خاص می‌رسد. برای انحصار وراثت افرادی که خارج کشور هستند لازم است که افراد خارج کشور تابع قوانین ایران باشند.

ایرانیان خارج کشور که می‌خواهند مراحل انحصار وراثت را پیش ببرند بهتر است وکیل انحصار وراثت بگیرند. به‌این‌علت که این افراد شاید به‌درستی قوانین داخل کشور را ندانند یا نخواهند برای طی مراحل انحصار وراثت به ایران بیایند؛ پس بهتر است که وکیل انحصار وراثت متخصص داشته باشند تا کار را برای آنها آسان‌تر کند.

در غیر این صورت اگر خود شخص بدون اطلاع از قوانین حاکم در ایران اقدام به انحصار وراثت بزند به‌احتمال زیاد باعث به خطر انداختن حق‌وحقوق خود می‌شود.

الت عکس: انحصار وراثت افراد خارج کشور

سخن آخر

در آخر بهتر است بدانید که انجام امور قضایی مربوط به انحصار وراثت داری سختی‌ها و پیچیدگی‌های زیادی است. ممکن است این پیچیدگی‌ها زمان زیادی را از شما بگیرند و آشوب فکری زیادی را همراه باشند. بهتر است این امور را به وکیل انحصار وراثت متخصص بسپارید تا کار را برای شما آسان‌تر کند.

ما در این مطلب اطلاعات لازم برای انتخاب وکیل انحصار وراثت را بیان کردیم حال اگر خود توانایی گذراندن مراحل قضایی انحصار وراثت را دارید می‌توانید خود دست به اقدام بزنید، اگر این‌طور نبود بهتر است باتوجه‌به نکاتی که گفته شد وکیل انحصار وراثت انتخاب کنید تا کارهای لازم  برای انحصار وراثت را انجام دهد. مجموعه آوات به شما کمک می‌کند تا مشکلات حقوقی خود را به بهترین نحو حل کنید.

ثبت یک دیدگاه