شرط نتیجه چیست؟

شرط نتیجه شرطی است که در آن عمل و کارهایی که باید توسط یکی از طرفین در ازدواج انجام شود در شرایط ضمن عقد ثبت شود، به محض ثبت شدن شرط ها این عمل به یک عمل حقوقی تبدیل می شود. براساس قانون باید این نکته را در نظر بگیرید اگر بعداز عقد مشخص شود ک نتیجه مورد نظر به دلیل از بین رفتن موضوع شرط ازبین رفته باشد شرط مشروط له حق فسخ خواهد داشت.

شرط فعل شرطی حقیقی است که در ضمن عقد ثبت می شود ، این شرط به نفع یکی از طرفین عقد قرارداد است ، اجرای این شرط باید در زمان خاصی انجام شود.

شرط صفت شرطی است که صفتی در ضمن عقد آورده شود،ولی بعدا مشخص شود که شخص مقابل این صفت را نداشته است که در این صورت شرط مشروط له فسخ خواهد داشت.

مطابق قانون براساس ماده 234 مدنی تعریف حقوقی شرط نتیجه این گونه بیان شده است ” شرط نتیجه یکی از شروط صحیح در ضمن عقد است که طبق آن هر زن و شوهری موقع نکاح عقد می توانند شروط دلخواه خود را به عنوان شرط نتیجه در دفاتر ثبت کنند.این شروط در عقد و بدون اینکه به سبب دیگری نیازی باشد ، قابل اجرا است و به همین دلیل است که این موضوع را شرط نتیجه می نامند .

شروط ضمن عقد

 • خودداری کردن شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه
 • بدرفتاری خیلی زیاد و غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان خود
 • بیماری مرد که غیر قایل درمان باشد و به سلامت جسمانی زن لطمه بزند و وی را به خطر بیندازد.
 • جنون و دیوانگی مرد در هنگامی که فسخ عقد امکان پذیر نباشد.
 • مشغول بودن مرد به کاری که به آبرو و شخصیت خانوادگی زن صدمه بزند.
 • در صورتی که مرد پنج سال یا بیشتر به زندان محکوم باشد.
 • اعتیادی که به آبروی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزندان وی شود.
 • ترک کردن و جدا شدن از خانواده یا غیبت زیاد 6 ماه زن یا مرد بدون دلیل
 • در صورتی که مرد بدون رضایت زن همسر دیگری اختیار کرده باشد.

برای مطالعه بیشتر می توانید به مقاله شروط 12 گانه ضمن عقد مراجعه کنید و اطلاعات کامل تری را کسب کنید.

تنظیم شروط ضمن عقد توسط وکیل چه مزایایی دارد؟

 • داشتن یک وکیل خوب برای ضمانت اجرای هر یک از شروط بالا مناسب است.
 • با استفاده از یک وکیل خوب زن یا مرد نمیتوانند به دلیل ایجاد این شروط از آنها سرپیچی کنند.
 • در صورت سرپیچی زن و یا مرد حق و حقوق آنها توسط وکیل به راحتی گرفته میشود.
 • با داشتن یک وکیل خوب دیگر نیازی به مراجه زن و مرد در دادگاه نیست.
 • یک وکیل خوب میتواند حقوقی مانند حق مسکن و اشتغال را هم برای زن در نظر بگیرد.

شروطی که در ضمن عقد می توانید به کار ببرید

1.شرط حق تحصیل

یعنی زوج در این شرط همسرش را در ادامه تحصیل تا هر مرحله و هر جا که همسر وی بخواد حمایت کند.

2.شرط حق اشتغال

یعنی زوج در این شرط همسرش را در هر شغلی که علاقه مند باشد تا هر کجا که شرایطش را داشته باشد حمایت کند.

3.شرط حق خروج از کشور

یعنی زوج در این شرط به همسرش وکالت بلاعزل بدهد که بدون اجازه کتبی و قانونی شوهر خود بتواند از کشور خارج شود. در این صورت تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

4.شرط حق تعیین مسکن

یعنی زوج در این شرط حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک را می خواهند در آن شروع کنند یا ادامه دهند به همسرش بدهد.

5.شرط حق حضانت فرزندان

یعنی زوجین در این شرط با هم توافق می کنند که اولویت حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر یا پدر خواهد بود، اعم از اینکه مجدداً ازدواج کند یا خیر.

6.شرط حق وکالت در طلاق

یعنی زوج در این شرط به همسرش وکالت بلاعزل می‌دهد ؛ در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب همسرش اقدام به مطلقه نمودن خود، از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق( اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ ) به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نماید.

7.شرط تنصیف

یعنی زوجین در این شرط با هم توافق می کنند که، کلیه اموالی که زوجین پس از ازدواج به دست آورده‌اند به نسبت مساوی بین آن‌ها تقسیم شود.

نکات مهم در شروط ضمن عقد

نکته اول این است با وجود اینکه هر شرطی که ضمن قراردادی ذکر می‌شود باید مورد حمایت قانون قرار داشته باشد ؛ اما باید این نکته را در نظر بگیرید که نظرات دادگاه‌ها در این خصوص متفاوت است.

نکته دوم این است با توجه به اینکه تنظیم این شروط حقوق نسبتاً برابری را برای زن و مرد به دنبال دارد، و با توجه به این مطلب که مسئولیت تأمین مالی زندگی در هر صورت با مرد است به نظر می‌رسد تعیین مهریه های سنگین یا مشخص کردن میزان نفقه‌های بالا در کنار این شروط به دور از انصاف و برهم زننده تعادل زندگی زوجین است و بهتر است از آن پرهیز کنید.

 

در پایان، از آن‌جا که آثار ناشی از این شروط بسیار با اهمیت است توصیه می‌شود برای تنظیم آن حتما از وکیل یا مشاور حقوقی مجرب کمک بگیرید.

مطالب مرتبط

ثبت یک دیدگاه