آیا شرکت در منازعه جرم است؟

منازعه در لغت به معنای خصومت،جدال،دعوا،ستیز،و جنگ است و در معنای عمومی منازعه به معنی زد و خورد ، خصومت ، و دعوا در بین افراد جامعه است؛ معنای منازعه و نزاع دسته جمعی با هم تفاوت دارد. در منازعه جرم توسط یک شخص انجام می گیرد و تنها در صورتی که در آن ضرب و جرح صورت بپذیرد شخص دچار مجازات می شود.

اما نزاع دسته جمعی جرمی است که توسط چند شخص و به صورت دسته جمعی صورت می گیرد و اگر شخصی در یک نزاع دسته جمعی شرکت کند؛  در آن نزاع ضرب و جرح،نقص عضو،یا قتل اتفاق بیفتد حتی اگر شخص خود قتل را انجام نداده باشد مجرم است. همچنین همه کسانی که در این نزاع نیز شرکت کرده اند نیز مجرم هستند.  به این نکته نیز باید توجه داشته باشید که منازعه در قانون یک جرم غیر قابل گذشت محسوب می شود.

جرم منازعه دسته جمعی چیست؟

نزاع دسته جمعی باید دارای شرایط زیر باشد تا قانون برای آن مجازاتی در نظر بگیرد:

  • در صورتی که تمام افراد حاضر در نزاع دسته جمعی زود و خورد انجام دهند.
  • در صورتی که در این دسته جمعی قتل اتفاق بیفتد.
  • در صورتی که نزاع صورت گرفته باشد براساس پیامد های آن برای تمام اشخاص در نزاع حکم صادر می شود.

مطابق  ماده ۶۱۵ هر جمع یا عده ای که با هم نزاع کرده باشند؛ هر کدام از افراد حاضر در این نزاع دسته جمعی؛ به مجازات محکوم خواهند شد.

علل ایجاد جرم منازعه چیست؟

از گذسته تاکنون عوامی زیادی در جرم منازعه نقش داشته اند که متداول ترین علت های منازعه به شرح زیر است:

1.تأثیر سن

همه دانشمندان و علما این مسئله را تایید کرده اند که سن رابطه مستقیمی با ایجاد جرم دارد؛شخص در سن پایین چون تجربه کمی از زندگی دارد ممکن است مرتکب خطاهای زیادی شود.

2.اختلالات روانی

در مورد اختلالات روانی مطالعات زیادی تا به حال صورت گرفته است نتیجه مطالعات به این صورت است که؛ ایجاد جرم در بیمارانی که اختلال شخصیتی و روانی دارند رایج تر از افراد عادی است.

3.تأثیر جنسیت

شکی نیست که در هر جامعه تعداد مردانی مجرمی که به مراتب مرتکب جرم می شوند بیشتر از زنان مجرم آن جامعه است. نگاهی به جمعیت زندان ها و آمار زندانیان مرد و زن در کشورهای مختلف این حقیقت را آشکار می کند؛که اختلاف بسیار فاحش بین تعداد مردان و شمار زنانی که تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و محکومیت جزائی یافته اند وجود دارد.

 

مجازات قانونی نزاع

در قانون هر عملی که باعث از بین رفتن امنیت،آسایش شود و در دل مردم رعب و وحشت ایجاد کند نزاع نامیده می شود ؛ مطابق قانون براساس ماده 615 برای منازعه و نزاع دسته جمعی مجازات زیر در نظر گرفنه شده است :

  • در صورتی که نزاع صورت گرفته باعث قتل شود یک تا سه سال زندان دارد.
  • در صورتی که نزاع صورت گرفته باعث نقص عضو شود شش ماه تا سه سال زندان دارد.
  • در صورتی که نزاع صورت گرفته باعث ضرب و جرح شود سه ماه تا یک سال زندان دارد.
  • در صورتی که اقدامات صورت گرفته جزو دفاع مشروع باشد مجازاتی برای آن وجود ندارد.
  • مجازات در نزاعات صورت گرفته مانع اخذ دیه و قصاص نمی شود.

شرایط شرکت در منازعه

ضرب و جرح یه نوع صدمه ای است که باعث کوفتگی،کبودی،پیچ خوردن،قرمزی،سیاه شدن اعضای بدن گاهی باعث شکستگی اعضای بدن و قطع عضو نیز می شود. ضرب و جرح جرمی در نزاع است که؛ نظم و امنیت اجتماعی افراد را از بین می برد و باعث ترس بسیاری از افراد می شود. این جرم ممکن است با یک خشم کوچک شروع شود و منجر به جرمی سنگین شود .برای دریافت سوال خود در زمینه ضرب وجرح می توانید به مقاله ای بانام آیا فرد ضارب بعد از ضرب و شتم برایش سوء پیشینه محسوب می گردد؟ مراجعه کنید.

مطابق قانون براساس ماده 614  “هر کس عمدی بر شخص دیگری ضربه یا جرحی وارد کند که باعث شکستگی،یا نقص عضوی در اعضای بدن فرد دیگر شود؛ یا باعث بیماری،مرض،یا زوال عقل شخص دیگر شود در صورتی اجرای حکم قصاص امکان پذیر نباشد؛ چون این عمل موجب از بین رفتن آرامش و نظم جامعه شده است شخص مجرم مرتکب دو تا پنج سال زندان می شود،و در صورت شکایت شاکی محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد بود “. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دیه اعضای صورت می توانید به مقاله ای بانام فردی که بینی اش شکسته شده است می تواند دیه بگیرد؟ مراجعه کنید.

“در صورتی که شخصی که در منازعه ضربه یا جرحی را وارد کرده مسلح به اسلحه،چاقو،و سلاح سرد بوده باشد،شخص به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد “.لازم است این نکته را بدانید که در صورتی که در نزاع شاکی پرونده اعلام گذشت کند نیز مشمول ماده 614 خواهد بود.

اما مطابق قانون براساس ماده 567 “هر گاهی رفتار شخص در منازعه موجب آسیب،نقص در بدن،شکستگی و سایر آسیب ها نشود، ضمان منتفی است.اما در صورتی که رفتاری که در منازعه باعث آسیب باشد از روی عمد باشد،در این صورت برای ایراد ضرب و جرح علاوه بر دیه با رعایت شرایط آن، مجازات تعزیری هم تعیین می شود.

براساس قانون هر گاه در منازعه قتل توسط هر شخصی صورت گیرد شخص به یک تا سه سال زندان محکوم می شود،

در صورتی منازعه باعث نقص عضو شود شخص به شش ماه تا یک سال زندان محکوم می شود.

در صورتی که منازعه باعث ضرب و جرح شود شخص به سه ماه تا یک سال زندان محکوم خواهد شد.البته این نکته حائز اهمیت است در صورتی که در نزاع شخص دفاع مشروع انجام داده باشد مشمول این مجازات ها نخواهد شد. درباره دفاع مشروع بیشتر بدانید.

وکیل چه کمکی می تواند در جرم های مانند منازعه داشته باشد؟

در مواردی که نزاع صورت می گیرد و همه افراد شرکت کننده در نزاع زد و خورد انجام می دهند، در صورتی که گروهی که مضروب واقع شده باشند و آسیبی به آن ها وارد شده باشد و نتوانند از خود دفاع کنند در این صورت یک وکیل می تواند کمک شایانی به این افراد انجام دهد.

وکیل می تواند در دادگاه طرح دعوی انجام دهد این افراد را از حیطه خطر نجات دهد و باعث شود که دادگاه این افراد را مشمول شرکت در نزاع دسته‌جمعی نداند. همچنین یک وکیل خوب می تواند در نزاعات در تمام قتل ها،نقص عضو ها و موارد دیگر به افراد شرکت کننده در نزاع کمک کند.

 

شما عزیزان می توانید برای دریافت مشاوره با موسسه حقوقی آوات تماس گرفته و مشکلات حقوقی خود را به راحتی حل کنید.

ثبت یک دیدگاه